Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระดาษสา ภาษาอังกฤษ

(N) mulberry paper
คำอธิบาย : กระดาษที่ทำจากเปลือกต้นสา
ตัวอย่าง : แม้จนทุกวันนี้ ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของภาคเหนือก็ยังคงทำกระดาษสาด้วยวิธีการแบบโบราณ
หน่วยนับ : แผ่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา