Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กรรณชิต หมายถึง/ความหมาย

น. ผู้ชนะกรรณ คือ พระอรชุน (กรรณ เป็นชื่อพญา ฝักใฝ่ข้างพวกกุรุถูกพระอรชุนฆ่าในมหาสงครามคราวมหาภารตยุทธ์).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา